Tiễn biệt | Từ tạ | Hương sắc

Posted: 15/01/2020 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Tiễn biệt

Trời vào đêm sương tỏa
Cung lạnh vầng trăng treo
Một người vừa đi khuất
Một người đứng trông theo

 

Từ tạ

Khoảnh khắc mùa vui đã vãn rồi
Dòng đời tan hợp lẽ thường thôi
Thì xin từ tạ chào nhau nhé
Mây trắng còn bay, nước vẫn trôi

Mộng mị hoang đường đã lặng yên
Theo vào giấc ngủ giũ ưu phiền
Không chờ ai cả không mong đợi
Chuyện vãn qua rồi hãy bình yên

 

Hương sắc

Những tưởng vô duyên hóa hữu tình
Mưa không then khóa níu chân mình
Hốt nhiên gặp lại người năm cũ
Môi thắm tươi cười vẫn đẹp xinh

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.