Nhớ Tết

Posted: 22/01/2020 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

một.
bếp chiều 30 không khói
sao tôi nghe hơi thở
nồi bánh tét đang sôi

hai.
buồn tôi trôi thăm thẳm
khi bấc luồn qua khe cửa
lạnh lắm. căn nhà trống vắng

ba.
nói rằng xuân không về
sao cây mai già vẫn bung nụ
sao tôi thấy lòng mình bâng khuâng

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.