Của tháng Giêng

Posted: 23/01/2020 in Khổng Trung Linh, Thơ

Khổng Trung Linh

Người đứng uy nghi giữa đất trời
Hương lòng thắp quyện phấn hoa tươi
Sấm vang rền vọng vùng châu thổ
Lửa thiêng ngun ngút tự muôn đời

Quê hương hoan bình đến nghìn sau
Lúa ngô bầu bí ngát nương dâu
Cò bay rợp cánh miền vô tận
Giang san đẹp tựa mộng ban đầu

Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.