Mậu gì! | Ở Phù Mỹ, nhớ thơ Lâm Hảo Dũng

Posted: 28/01/2020 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Mậu gì!

giao thừa pháo nổ rùm beng
chơi trò “té nước …” súng chen đùng đùng!
tổ tiên chưa kịp mừng xuân
hồn xiêu phách lạc. một rừng máu xương

24.01.2020

 

Ở Phù Mỹ, nhớ thơ Lâm Hảo Dũng

một thời gà gáy ở đây
trà quang mỹ thọ xác thây tan tành
chiều nay tôi ghé mỹ thành
quê hương của những địa danh oán thù

05.01.2020

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.