Thơ, mồng Ba tết… | Buổi hẹn hồi xưa…

Posted: 04/02/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Thơ, mồng Ba tết…

mồng-ba-tết hương Xuân còn chưa bớt
con ra phờ-ri-quay kịp cà thẻ kịp giờ làm
cháu nội ngoại vội vô trường xếp hàng cùng các bạn
bà xả thắp nhang Ôn Mệ rồi rồ máy xe hơi

bỏ trơ dáng ngồi năm mới ghé chiều đời
dưới mái hiên trăng sáng mồng-ba-Tết
con trâu già nhai lại đời khánh kiệt
thấu lẽ thường hằng đau (nhức) mổi qua năm

mấy mươi rồi soi ngó cuộc phù vân
cõi tạm nương thân nhờ Thơ Văn réo gọi
khi ngập lụt dòng trôi chịu đời không nổi
vui thú điền viên câu chữ níu thời gian

bám riết dòng trôi suốt dặm đàng giải hạn
khi buồn khi vui khi hoạn nạn giạt ngàn
vẫn réo gọi Thơ Văn xoa đời vượt cạn
nay dưới hiên trăng ngoái Tết quê hương

tiếp nối dòng Thơ: kể chuyện đời thường
ai chẳng có một thời giú đau đè nhớ
xa ngái tình quê (mấy mươi năm rôi đó)
bánh Tét bánh Chưng thơm lựng quê nhà…

…ngồi-ghé-mồng-ba hưởng sái Tết quê xa
mai mồng bốn…mốt mồng năm…hết mồng hết Tết…
riêng có Thơ Văn mỏn đời chưa mệt
mới nên nổi lai rai thơ-túi-rượu-bầu…

…cảm ân Đời cám ơn người ở đậu
cõi tạm còn sung chưa chạm cõi phù vân…

(viết dưới hiên trăng mồng-ba-tết Canh Tý 2020)

 

Buổi hẹn hồi xưa…

ngày xuân dậy mùi hương Tết
phố đông chen dấu…chân tình…

hẹn nhau ra phố Hòa Bình
sáng-mồng-một chỉ hai mình thôi nghen
dòng người lũ lượt bon chen
dành riêng buổi hẹn dấu quen ái tình
hỏi em ra phố một mình
có xin phép Mạ hay tình hối đi…

em cười che nụ-mím-chi
rứa là tình hối em đi chớ gì!…

ngày Xuân rộn bước xuân thì
thôi đành bỏ lại lễ nghi ở nhà
thể nào Mạ cũng rầy la
nhưng để anh đợi xót xa…tội tình
mới ra hồi nớ hai mình
có thêm kỷ niệm giữ tình tự (a) nhau…

chuyện xưa rồi tưởng quên lâu
mà đâu có!. Vẫn cứ quào cấu nhau…

(viết dưới hiên trăng mồng-bốn-tết Canh Tý 2020)

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.