Con mắt

Posted: 13/02/2020 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân


L’impasse bleue, Do Thanh, Paris

Con mắt rập rình ngay ngã ba
Ngó qua bên đó: một sơn hà
Nơi đây những mảnh vườn cỏ úa
Chia những vuông đời năm tháng qua

Con mắt tròn theo nỗi nhớ mong
Tròng đen ôm ấp mộng tang bồng
Cho nên đồng tử còn óng ánh
Tròng trắng làm trăng chiếu bên song

Con mắt lạc vào một đám đông
Hình tròn nằm giữa những hình vuông
Tìm ra vài bóng hình tam giác
Chợt thấy đời đầy đủ ghét thương

Con mắt lần quen cõi hồng trần
Lâu ngày xanh, trắng, đỏ thành thân
Để khi nhắm mắt rồi sẽ thấy
Không sắc, không hình chỉ trống không

Trần Thụ Ân
02/2020
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.