Cái bống bang

Posted: 18/02/2020 in Âm Nhạc, Doãn Hương, Doãn Quốc Vinh, Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

Thơ: Doãn Quốc Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Doãn Hương
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, âm bản mp3 và tranh

Đã đóng bình luận.