Một sáng cà phê

Posted: 18/02/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

hôm nay ra phố người đông quá
vô quán cà phê quá đông người
yên chí nơi đây vẫn nói cười
thoải mái không hề vướng khẩu trang

vậy là xa ngái đàng Vũ Hán
cứ cà phê đen sữa tha hồ
an tâm không láo liêng liếc ngó
cà thẻ xong chờ ly cà phê

chọn chỗ ngồi rồi cứ việc “phê”
phê sữa phê đen phê tới bến
ở đây vai-rớt chưa tìm đến
nắng rớt giòn ran tới chiều hôm…

tối lại đọc tin thêm bắt ớn
-da-gà nổi cục thấy mất hồn
tới nổi suốt đêm nằm ngủ són
dứt hồi dứt đổi dứt đêm luôn…

ở đây sông suối xa cuồng cuộn
mần chi vai-rớt ghé tìm thăm
nghĩ rứa mà ra vô suốt bận
khiến cho bà xã giận-lẫy-hờn…

sáng ra mới thấy mình cà chớn
trông gà hóa cuốc quá vô duyên
cồ-với-rô-nà chi cho mệt
lo cồ ghé mái xóa giận hờn…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.