Mặt thật

Posted: 21/02/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Khuôn mặt người nám tuyết
chiếm hết một nửa hồn thiêng
ngày tháng làm một cử chỉ
tước đoạt tự do những kẻ đi trên đường

Nơi hầm tối dãy nhà mồ tuyệt tự
cái chết nằm chung không phân biệt điạ dư
giới tính là một phạm trù xa lắc
tiếng nước chảy
cú kêu
và mấp mô gò đống
con đường hưng liệt chảy dài dọc biên giới
méo mó một địa hình
khuôn mặt bình minh
loé lên từ sàn dịch
nơi nào chúng ta đi qua
đọc lầm thầm một bài thơ chiêu niệm
kẻ sống đã chết

Hoàng Xuân Sơn
18/2/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.