Quả cầu

Posted: 21/02/2020 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

thời gian chững lại
trời trồng
đám virus cầu gai
lăn bên nầy lật bên kia
reo hò
rên khóc
cầu nguyện 
nhân loại thấm dần huyết tương
quả cầu méo mó
chẳng phân rẻ nổi da màu đen trắng
tội đồ bạo tàn
nuôi mộng đại đế
nhả nấm độc
loang choàng đông-tây

Lê Phước Dạ Đăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.