Người đàn bà im lặng

Posted: 24/02/2020 in Thy An, Thơ

Thy An

người đàn bà im lặng
hiền lành
đứng trước những kẻ hung dữ đằng đằng sát khí
chẳng còn gì để nói
ai bào chữa cho ai
ai nghe, ai nói
trong thế giới của câm điếc và đui mù?
bản án đọc lên
như những tiếng hư không
tráo trở và rỗng nghĩa
lương tâm gục đầu
lịch sử nín lặng
bạo lực làm bá chủ

người đàn bà im lặng
hiền lành
đáng thương cho thân phận
bởi yêu nước nên lầm than
lỡ sinh ra trên đất nước bạo tàn
nên phải chịu bất công trù dập
nơi cường quyền đàn áp dân
nhưng cúi đầu tay sai cho giặc

ngày cuối năm
hèn và ác: hai chữ lùng bùng bên tai
miếu đền rung chuyển
tiền nhân gục đầu
lịch sử tráo trở
trái tim thắp lên ngọn nến
đủ soi lòng nhau tìm lại niềm tin

cho dù mưa bão
hôm nay và ngày mai
Tự Do vẫn như hơi thở
nhiệm mầu
trong ta và trong em…

Thy An
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.