Bạn tôi

Posted: 28/02/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

thi thoảng hẹn nhau ra Starbuck
hắn ly đen tôi ly thêm sữa
hắn ngồi dạng háng ai nhìn mặc
tôi ngồi nghiêm dáng ai cũng ưa

hắn đắng đen thui đời ngang ngữa
tôi đen thêm sữa nề nếp quen
đen sữa hẹn nhau chưa lỗi hẹn
xong rồi ai nấy về đời riêng

hắn giang hồ lang bạt khắp miền
nay ngụ phương Nam mai trú Bắc
chiếc xe cà tàng lê lè lặc
râu ria chồm hổm lết tha hồ

hắn là người bạn thân tôi đó
từ thuở sông hồ lạc kiếm cung
tới hồi rào kẽm vô một nhúm
xé rách tưa thời cuộc thanh xuân

sáng nay hắn hẹn phê Starbuck
vội chạy mau ra kẽo hắn chờ
thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh quá trời
bên cạnh có môi hồng má đỏ!…

nhìn tôi ngơ ngác trơ mắt ngó
hắn cười trụi lũi mất hàng râu
ly cà phê đen đắng chạy đâu
chỉ thấy hai ly cà phê sữa!…

chừng đó biết rồi thêm chi nữa
giang hồ lang bạt đem bỏ trớt
hảo hớn thuở nào giờ hảo ngọt
vậy là hảo hảo rồi, bạn ơi!…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng ngày hiếm thấy 22/02/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.