Lời mạ dặn… | Lời mạ dặn [thêm]…

Posted: 18/03/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Lời mạ dặn…

ra đường con chớ thày lay
thân sơ chi cũng bắt tay chào mừng
đang hồi dịch nạn tưng bừng
gặp nhau chào hỏi chớ đừng bắt tay
chào nhau kiễu Nhật mà hay
còn không thì cứ vòng tay kiểu mình…

hẹn tình con cũng hạn tình
cách ly hai thước ngó nhìn nhau thôi
ngó nhau cũng đủ vui rồi
mần chi phải nắm tay đòi hun nhau
chờ cho… mắc dịch qua cầu
Mạ ưng bây cứ hun lâu nữa tề…

khi ra ngoài lúc trở về
rữa tay cho kỹ troen-tỳ-sơ-gân
xoa hen-san-ní-ti-dờ
Mạ đang rình ngó đó nờ, con ơi
biết là phúc họa ơn Trời
dưng ai biết được chuyện Đời đâu con!

mấy lời Mạ dặn vẫn còn
mà thôi chừng nớ để con nằm lòng
con nghe lời Mạ hay không
tùy con đừng để Mạ buông nặng lời:
“thằng ni hết thuốc chửa rồi
không nghe lời Mạ nghe lời… cô Vi…

 

Lời mạ dặn [thêm]…

ôi chao đại dịch rồi tề!…
ông Trùm vửa mới nói trên truyền hình
Mạ nghe mà giựt cái mình
khiến Ba mi cũng giựt tình hủa theo
Mạ Ba chừ tới đỉnh đèo
xẩy chưn tuột dốc cũng…huề vốn nhau…

chỉ lo con bước qua cầu
tràng giang vai-rớt biết đâu mà r(ng)ờ
cô vi-wu-han bất ngờ
rong chơi qua tới bến bờ đại dương
khiến cho trăm họ đồng đường
lâm nàn đại nạn đoạn trưởng tai ương…

lên phây-bút Mạ mới tường
trình con chớ có coi thường nghen con
mấy lời Mạ dặn nhớ không
e là nước-đổ-lá-môn mất rồi
khiến lòng dạ Mạ bồi hồi
Ba mi cũng xốn riết rồi… hùa theo…

chỉ chừng nớ nói con nghe
Mạ mô có ý răn đe chi hè!
đòn roi hồi nớ hồi tê
chớ bây chừ lạc đường quê lâu rồi
chỉ lời nhắc nhẹ rứa thôi
nghe không nghe là chuyện đời riêng con…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 12/03/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.