Bờ cõi thanh tân

Posted: 25/03/2020 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Chuyện phế hưng mấy thuở
Trăng tròn khuyết trên ngàn.
Giữa sắc màu dâu bể,
Theo điệp khúc thời gian.

Sầu nghiêng vầng nhật nguyệt
Bạc vai áo phong trần.
Tuồng đời thăm thẳm mắt,
Tình đời quang gánh xuân.

Lối xưa còn phong dấu
Sương lạnh bến rêu cồn.
Chim về non xa vắng,
Mây về nghiêng hoàng hôn.

Người qua bờ nhân ảnh
Đời mấy nẻo phong vân.
Giấc tàn cơn mộng ảo,
Giữa cát bụi mê lầm!

Sầu tuôn, buồn lệ đá
Biển nát mộng chiều hoang.
Có nghe lời sóng vổ,
Có nghe những điệu đàn?

Mắt say màu chung đỉnh
Bả danh luỵ tháp ngà.
Cành sương mai mộng vỡ,
Một thoáng đời phôi pha.

Chim thức bờ hoa cỏ
Đời thức tiếng chuông ngân.
Muôn ngả về còn có…
Một bờ cõi thanh tân!

South Dakota, tháng 3.2020.
Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.