Chống dịch bằng tận cùng của sự ngạo mạn

Posted: 30/03/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Bắt đầu đẩy người lao động đến đường cùng
Bằng cách cấm bán hàng rong, bán vé số
Trong khi bọn quan lại chóp bu vẫn “nổ”
“Chống dịch như chống 12 ngày đêm bắn pháo đài bay B52”

Các vị chống kiểu gì mà “đóng băng” bệnh viện Bạch Mai
40.000 người ra vào ổ dịch hàng ngày như đi chợ
Từ bác sĩ, điều dưỡng viên đến thân nhân bệnh nhân nhìn nhau ngờ ngợ
Không biết mình còn quốc tịch Việt Nam hay quốc tịch “cúm Tàu”

Các vị dặn dò nhân dân ngồi một chỗ, cấm đi đâu
Trừ lúc đi mua thức ăn thì bàn chân nhúc nhích
Nhưng tiền đâu mua thức ăn khi mọi người thất nghiệp
Khi tất cả những gì làm ra kế sinh nhai đều bị cắt rất bạo tàn

Các vị nổ tung rằng “chống dịch như giải phóng miền Nam”
Giải phóng cái gì khi đồng bào chết đói
Khi sau 45 năm các vị vẫn nhìn đồng bào miền Nam như người không cùng tiếng nói
Không cùng màu da, không dòng máu Tiên Rồng

Bắt đầu đẩy người lao động đến đường cùng
Bằng cách cấm bán hàng rong, bán vé số
Trong khi bọn quan lại chóp bu vẫn nổ
Vẫn sản xuất giùm “made in China” những viên đạn “cúm Tàu”

Phản quốc là đây chớ tìm phản động ở đâu?!?

Bùi Chí Vinh
30-3-2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.