Sông nước quê Nam

Posted: 30/03/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao


Em Cửu Long Trông Mưa, 9/3/2020
Tranh sơn dầu của Vi Vi

em miền Nam sông nước ngập phù sa
tôi miền Trung đất cày trơ sỏi đá
em tả quê em ruộng đồng tôm cá
tôi kể quê tôi mắm ruốt ớt cay…

kể một hồi lấn lướt tới thày lay
con…mắm ruốt liếc tình…con tôm cá
tôi giang hồ tới miền quê xa lạ
em đâm ngang nỗi choáng váng sật sừ…

cuộc rượu miền Nam đón khách miền Trung
chưa đủ độ say rót thêm ly nữa
bất ngờ thấy dáng ai qua hàng giậu
con mắt… cá tôm lén nhìn…mắm ruốt…

đêm phương Nam dòng Trăng óng mượt
rượu tình quê Nam bằng hữu chi giao
con mắt…cá tôm ngó… mắm ruốt thuở nào
mấy chục năm rồi cứ nhớ đòi trăn trở…

người đi xa ghé xưa day nỗi nhớ
con mắt cá tôm có dặm đàng xuôi ngược
dẫu thể nào cũng đừng quên mắm ruốt
một thuở ghé tình sông nước quê Nam…

…bài Thơ này nhân dịp buồn vô hạn
dòng Mê Kông lần tới hồi ngập mặn
khởi thủy đỉnh Trời cao nguyên Thanh Tạng
tuyết tan chảy nhập dòng sông Lan Thanh

qua Miến Điện Thái Lan Lào Kampuchia
cuối dòng chảy rẻ chia riêng hai nhánh
nhánh sông Tiền nhánh sông Hậu miền Nam
rồi hội ngộ Cửu Long hòa ra Biển…

sáng nay ngồi ngó hình mà bắt điếng
sông nước Cửu Long giờ mặn chát rồi
vùng đất phù sa ruộng đồng tươi tốt
nay phèn khô rạn nứt trông mưa trời

bà con miền Nam xếp hàng xích tới…
phiên mình mua… nước ngọt…buồn ơi!…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.