Nhắn cô Vi…

Posted: 03/04/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

hai tuần cố làm… người gương mẫu
không đi đâu hết chỉ ở nhà
đi vô quanh quẩn lại đi ra
đi qua đi lại rồi… đi ngủ

cũng tại cô Vi thành Hán Vũ
lên cơn ngựa rượt chạy lung tung
mới mười-chín-tuổi quá chừng sung
đông bắc tây nam cô chạy suốt

khổ nỗi nơi nào cô dừng bước
y như dịch nạn cũng hùa theo
năm châu bốn biển đang sức khỏe
gặp cô mắc dịch hóa tiêu điều

không visa chẳng cần hộ chiếu
lăng-ba-vi-bộ cô vượt tràn
mắc dịch theo cô thành đại nạn
lây lan khắp cõi thế ta bà

mười chín tuổi còn hồn nhiên quá
mà sao hung dữ tợn vậy trời
quân tử háo cầu chi cho nổi
mới vừa chạm mặt…đã lăn quay…

giờ xin vái tiễn cô một lạy
gieo họa quá nhiều rồi cô Vi
cô nên về lại nơi cô đi
đừng để tôi thêm bài Thơ nữa…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.