Từ Buôn Mê Thuột

Posted: 06/05/2020 in Kha Tiệm Ly, Thơ

Kha Tiệm Ly

Mưa bụi triền miên trên xứ Buồn Muôn Thuở.
Lạnh hàng cây, lạnh chén rượu nồng.
Trái cà phê đỏ hồng màu thương nhớ
Tóc sậy phương trời có bạc trắng chờ mong ?

Đất chan mưa, ta chan nắng gió,
Rượu châm hoài sao cứ mãi vơi !
Bao dâu bể há mềm lòng đá sỏi
Vì áo phong trần chưa nhạt dấu son môi.

Đá rong rêu thương nước nguồn tuôn chảy,
Gió chướng về làm rối tóc em bay ?
Hương tóc năm xưa, bây giờ còn lại
Nên rượu ân tình uống mấy cho say ?

Mai gầy vóc, liễu gầy thương nhớ
Núi gội sương, ta gội gió mưa đời
Lạc lối Nại Hà nên kiếp nầy không nợ,
Chẳng có em, thơ rượu cũng lạc loài!

Đâu phải đợi cả rừng hoa sim nở,
Chút hương yêu cũng đủ tím lưng đồi!

Kha Tiệm Ly
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.