Một bờ nhân ảnh

Posted: 08/05/2020 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử
Kính điếu hương linh Lê Đăng Mành

Sáng nay vừa điểm một cành sương
Liền vội tan theo khúc đoạn trường.
Đâu thuở trăng nghiêng hồn Lãm Thuý,
Bây giờ gót nhẹ bến Liên Hương.
Thi-Đàn một gánh tình muôn dặm,
Câu-Chữ đôi vần bạn bốn phương.
Muôn thuở vẫn còn sông núi cũ,
Mà sao đôi ngã rẽ âm dương!?

Âm-Dương thoáng đã, biệt xa rồi!
Lối mộng tàn phai ngọn nước xuôi.
Áo bụi trả về thân cát bụi,
Tuồng đời trút cạn giấc mơ đời.
Phiếm cung trót lịm tình mây nước,
Thi tứ thầm gieo hương đất trời.
Sinh ký, ai hay tuồng ảo hoá,
Một bờ nhân ảnh, một dòng trôi!

Mặc Phương Tử
South Dakota (USA), 3/3/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.