Những con rối mặc áo quan tòa

Posted: 11/05/2020 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

trời sắp sập xuống
người đàn bà bước ra từ một phiên tòa
với trái tim ngừng đập

thượng đế tạo ra con người biết yêu thương đồng loại
con người tạo ra những con rối
và bắt nó múa may quay cuồng
diễn trò theo ý đồ của mình
những con rối đó rơi vào tay của tên ác ma
cho mặc áo quan tòa
chôn vùi công lý
khi đặt dấu chấm hết cho kiếp người

dưới chân người đàn bà
trái đất ngừng quay
nó nghiêng qua nghiêng lại
rồi lật nhào
mang theo tiếng khóc nấc của người đàn bà
sắp mất đứa con

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.