Công lý mù lòa | Khao khát bờ tây

Posted: 27/05/2020 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

Công lý mù lòa

(Công lý cho Hồ Duy Hải)

Cần lắm một chiêu “Phá tiễn thức”.*
Như đêm nào trước miếu Dược vương.
Công lý trong đêm dài đen tối.
Lương tri đốm sáng cuối con đường.

Cần lắm một chiêu “Phá tiễn thức”.
Mười bảy đôi mắt mở như đui.
Mười bảy trái tim loài dã thú.
Giữa công đường ngấu nghiến con mồi.

Thần tình yêu nghe nói bị đui
Thần công lý vừa đui vừa điếc.
Án chạy, án bay, án bỏ túi.
Công đường giữa thanh thiên bạch nhật cũng đen thui.

* Trước miếu Dược vương. Lệnh Hồ Xung thi triễn Chiều thứ 9 trong Độc Có cữu kiếm đâm mù mắt 17 tên bịt mặt truy sát sư đồ phái Hoa Sơn (Truyện Tiểu Ngạo giang hồ của Kim Dung.)

 

Khao khát bờ tây

Bờ tây… Bờ tây! Ơi! Bờ tây!
Chim lạc bầy… Thương chưa! Chim lạc bầy.
Con sóng cô đơn trong biển nhớ.
Quê nhà nhàn nhạt cuối chân mây.

Bờ tây… Bờ tây! Bờ tây ơi!
Hải âu kia sinh bất phùng thời.
Vỗ cánh chao nghiêng đại dương lạ.
Sóng dữ găm đầu hồn phách phơi.

Sóng bạc sùi lên bọt trắng xoá.
Sóng bạc đầu đè sóng bạc đầu.
Hải âu vùng vẫy đêm đặc quánh.
Biển hả họng gào sâu thẳm sâu.

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.