Gởi lời nhắn cô vi…

Posted: 05/06/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Helo!.
cô Vi đi chưa?…
trùm mền suốt tháng đã bưa muốn chừa
mì gói từ sáng tới trưa
chiều hôm tới tối vẫn lùa mì khô
đi ra rồi lại đi vô
thiệt tình muốn chửi cha cô đó nờ…

hồi giờ có biết chi mô
chừ mới chạm mặt cái cô…cô hồn..
bày chi trống hoát trống huơ
cách li… cách chén…cách tô…cách gì!
sáng trưa tới tối ù lì
một mình với một… gói mì…vui khuây!

thuở giờ vầy-cuộc-xum-vầy
không tô bún Huế cũng đầy tộ cơm
Hiên Trăng vầy cuộc sớm hôm
gắp chia nhau đủ món ngon quê nhà
quán o Mười vốn đậm đà
nay thui thủi ngó tháng ngày cách li…

cứ lì một chỗ…ngồi lì…
muỗng giành đũa trộn sợi mì qua cơn
ngó quanh hoa lá xanh rờn
ngó quành lại dáng ngồi mòn bám rêu
thấy bầy cá cảnh bơi đều
bướm ong bay lượn mây chiều cuộn trôi…

thấy ai ngồi chỗ thường ngồi
xoay qua ngó lại như…người động kinh!…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 05/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.