Tiếng đàn gieo

Posted: 05/06/2020 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Một tiếng đàn gieo tự bấy nay
Vẫn rơi nhịp xuống thế gian nầy.
Non sầu đá dựng tình sương khói
Sông vắng chiều nghiêng mộng nước mây.
Ý thoáng, chưa phai mùa dĩ vãng
Đêm tàn, còn thức mộng tương lai.
Tà dương bóng ngả hồn cô tịch,
Thế sự miên man chuyện tháng ngày…

Chuyện tháng ngày qua, ý những đâu
Bao phen đời lắm nỗi cơ cầu!
Áo cơm đắp đổi tình nhân thế,
Danh lợi tan tành mộng vó câu.
Sương rụng mới hay vầng nguyệt lạnh
Đàn buồn đâu biết phím cung sầu!
Dẫu trăm năm nữa, ngàn năm nữa,
Đạo-Nghĩa nào phai nghĩa nhiệm mầu.

Mặc Phương Tử
South Dakota (USA), tháng 5/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.