Cành hoa níu gió | Cỏ khu Ất lấp

Posted: 19/06/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Cành hoa níu gió

Trong gam lạnh những chiếc mầu
đổi thay
như áo phai mau
đường chiều
mùa màng nhón chiếc gậy xiêu
rồi đi như thể nước liều mu mơ
ô
khúc thiều bần bật

một chữ một chữ
bến
bờ
là đâu 
người đừng giục án qua mau
công tư rồi cũng níu cầu lặng thinh
kìa xem
mạch nước khua tình
chút sao mờ. tỏ
từ đinh ninh về
ít nhiều cùng lạc hương mê
mùi oan trái giũ câu thề kiếp mai

30.5.2020

 

Cỏ khu Ất lấp

Lâu lâu nhớ buộc tóc lên
để cho vầng trán khỏi quên mơ màng

Anh té trên bình nguyên trán rộng
trợt xuống chơn mày thủy thảo
đắm mặt trời trong một vành đai tỏa sóng
chiêu quang và những đuôi chim huyền ảo

Chim. rồi cứ bay đi
mặt trời ở lại
rù rì
tóc
râu

06.2020

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.