Bài thơ cho cháu nội

Posted: 22/06/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao


Elizabeth Trần Huyền Trân

năm ngoái ngày ra trường cháu Ngoại
rộn rả trống kèn người lui tới
năm nay ngày ra Trường cháu Nội
chỉ riêng mình cháu xuống nhận bằng

Ôn ngồi trong xe mà quá giận
cái cô Vi… mắc dịch mắc toi
ỏng a ỏng ẹo nhìn bắt ói
ỏng ẹo bao giờ mới chịu đi!…

thôi con đừng buồn nghen, Li Li
để Ôn buồn thế chỗ được rồi
lát nữa về nhà mình sôi nổi
Mệ đang dàn cảnh súp-bờ-rai

riêng chỉ nhà mình không mời ai
thời thế cô Vi đành phải thế
cách li cách chén không cách lệ
Trần gia chi bảo nếp nhà quen…

bài Thơ này Ôn tặng con nghen
niềm vui ngóng đợi bao năm rồi
cả nhà lần lượt quà mừng tới
Ôn thì chỉ tới… một bài Thơ…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng
06/2020
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.