Dã biệt Sơn Núi

Posted: 24/06/2020 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

tôi dòm đời khi tuổi sắp 20
Dòm tới dòm lui cũng chỉ ngậm ngùi
Những ngừơi đi trước sầu mang nặng
Những ngừời đi sau sầu chưa nguôi?

(Sao Trên Rừng)


Nguyễn Đức Sơn
dinhcuong

Giữa khoảng năm 57-58
ở thủ đô Sài Gòn có một tuần san Kỷ Nguyên Mới
với hai vị chủ nhiệm chủ bút mới toanh
Lâm Tương Dũ & Nguyễn Dã Tưởng
Kế đó là một lô một lốc các bút danh bút tiệm
Mây Đại Dương, Mây Đầu Núi, Sương Biên Thuỳ
Cát Sa Mạc, Vùng Biển Xanh, Sao Trên Rừng…

Sau nửa thế kỷ thì Sương Biên Thuỳ mờ nhạt
Các bạn khác thì biệt tung biệt tích
Chỉ còn duy nhất
Sao Trên Rừng “Nguyễn Đức Sơn”
Nguyên quán Dư Khánh Ninh Thuận Phan Rang
Con của thầy Nguyễn Đức Nhơn
Em của thầy Nguyễn Đức Kim

Ở miền Nam Việt Nam sau 1954
trước & sau sản sinh ra được bốn “thiên tai tài”
1. Nhà văn nhà giáo sư Ngu Ý Nguyễn Hữu Ngư
2. Triết gia giáo sư cụ Phạm Công Thiện
3. Giáo sư Pháp Văn thi 2 hào Bùi Giáng
4. Bán tu sĩ thi hai hào Nguyễn Đức Sơn tức “Sơn Núi”
Tứ kiệt này đều thuộc về “cõi trên”
Thơ văng lẫm lẫm liệt liệt
Khùng khùng dở dở vào loại vô địch

Đứng trên Hào một bậc
Gọi nôm na là thi văn hai hào
Riêng Nguyễn Đức Sơn thì đời riêng đời công
thần sầu quỉ khốc
chả bút mực nào tả cho xiết
từ sống cho tới thác
đều chuyên biệt y như tác phẩm
văn xuôi “Cái Chuồng Khỉ”
trong bốn vị thiên tai tài
Sơn Núi đi cú chót
Mới thác?

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.