Cái làm nên | Trùng tu | Chớp xanh

Posted: 01/07/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Cái làm nên

Hoa là gì ai cũng biết
môi là gì khó đoán tinh tường
khi ong rúc đầu vào hoa ta biết rằng ong hút mật
khi môi tìm môi
ai chẩn đoán được liệu pháp
dưỡng chất trần gian nào *
sẽ làm nên lũ lụt

(*) Bùi Giáng: Dưỡng Chất Trần Gian, dịch từ Les Nourritures Terrestres (André Gide)

23.6.2020

 

Trùng tu

Chữa thơ từ một dấu buồn
mở ra trang lặng
ý tuôn về đời
buổi chiều vàng ánh trăng rơi
mấy khi huyền hạ
ru hời tiếng đêm
chữa thơ từ hạt rất mềm
từ câu kinh rụng xuống thềm tân toan
chữa u trầm một vết hoan
bay chim về lại buổi đoàn viên xưa
chữa ngày nắng
tạnh
ngày mưa
chữa
tôi
em
với vụ mùa thất thu

29.6.2020

 

Chớp xanh

Những cánh cửa tủ dạt về một phía
áo quần bay túa ra vận động trường
đoàn người khỏa thân chạy bộ dưới trần mây vô địch
tôi đi tìm cuốn nhật ký cầu âu
thấy một ngày tha nắng
nóng đến độ những miếng da xăm lên ngọn cờ
chảy xuống hình phễu
chú sóc nâu ngồi nhấm nháp chiếc vỏ lon bia
trên thềm rêu xanh ngày cũ

tháng 6/2020

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.