Mười năm thềm ga cũ | Đại dịch

Posted: 01/07/2020 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm

Mười năm thềm ga cũ

gửi Phan Quang Ánh (Hawaii)

anh nào biết tình yêu không thật
hôn nhau môi khép đã quên rồi
chiếu chăn nồng ấm đêm hôm trước
sáng đã lạnh lùng chỗ có nhau

em mới đó hẹn thề một kiếp
nay về đâu mấy cõi thiên thu
mười năm vẫn chuyến tàu đêm đó
ghế đá một người mưa đêm thâu

ghế đá một người mưa rét run
đèn khuya ga nhỏ như mộ phần
chôn nhau từ thuở tình mới bén
lửa hương vẫn cháy suốt mười năm

mười năm quanh quẩn thềm ga cũ
đất trời năm tháng cũng rêu phong
soi gương một bóng hình xa lạ
hình như một người vẫn chưa quên.

 

Đại dịch

trần gian bây giờ như địa ngục
tai trời ách nước hay tay người
ta quanh quẩn trong vòng sinh tử
chợt ngộ kiếp người qua rất mau.

Thương Tử Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.