Chiều xuống phố đông

Posted: 01/07/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

chiều nay ra phố đông người quá
nắng cũng giành nhau rải mặt đường
gió trở dáng hiền (khô) gió chướng
mây báo tin tàm tạm cách li…

ba-tháng-mười-ngày chôn giấu kỹ
rập khuôn hủ rượu đủ độ nồng
ngồi không vọng động mà say nóng
tháng Sáu trời ơi nắng ngứa gầu…

o ở đâu mà tui không thấu
sông Hương núi Ngự lặn mô rồi
té ra đương ngồi se tóc rối
dọn buổi chiều xuống phố với tui…

dân dã tui mắm ruốt dùi cui
không chộ thấu lòng o Tôn nữ
hồi ghé tìm văn(g)-thơ-câu-chữ
thương Thơ rồi lấn tới yêu tôi

sau này đem hột muối cắn đôi
thè thẹ gừng cay thêm muối mặn
hèn chi cứ ngoéo nhau sâu nặng
mặc xác cô-vi-hoàng-hạc-lâu….

chiều nay ra Phố nắm tay nhau
o tóc hoàng cung tôi tóc bụi
ba-tháng-mười-ngày… không dịp…húi
dài dã man dài…giúng…dã nhân…

Trần Huy Sao
viết ở góc đường đợi đèn xanh
Mira Mesa, San Diego, Calif cuối Sáu chờ qua Bảy
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.