Bài thơ tiễn bạn

Posted: 13/07/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
…ai nói không có bạn
là khổ nạn chờ bè…

nghe tin bạn đón chuyến tàu đi suốt
không có sân ga ghé bến cuối đường
ai biểu bạn o-đơ hạng vé vô thường
không phải vé bình thường còn sân ga bến đổ

hành lý mang theo cũng không thèm có
tiền bạc (bẻo) cũng không đưa tiễn cũng…say nô
dẹp bỏ hết trơn thời kiêu bạt sông hồ
chỉ thở hắt một hơi thân tâm an lạc…

nghiệt cái bạn đi khi cô Vi còn…dạo mát
ai cũng nghĩ lầm bạn gian díu cô Vi
nhưng không phải, mần chi (mà như ri)
bạn thuở giờ bậc chính nhân quân tử…

hồi hai đứa “khoái ăn sang” nhừ tử
bạn vẫn cười khinh bạc cuộc phong trần
hồi bạn qua vùng Đất Hứa kiếm tiền đô, khẵm
vẩn chung thủy tình “sáng ăn khoai” bằng hữu…

thế thái nhân tình mất (lòng) công truy cứu
bạn cứ bình thản đi như lúc bình tâm ở
với lại tụi mình cũng tới hồi ná thở
có lột da (nhăn) mà trai trẻ được đâu…

nay tiễn bạn bài Thơ in trang giấy bể dâu
gỏ bàn phím sông hổ một thời kiêu bạt
nhớ hai đứa từng chia ly rượu nhạt
không phải nhạt nồng mà (thất) lạc miếng…đưa cay…

nay bạn đi rồi tôi sống sót lại đây
nơi chốn chưa vay rốt hồi thêm (vay) mượn
cũng tựa như (mơ) lúc bạn bè ngồi nướng
cá sông Cửu Long rượu quận Bà Đen quê nội…

thôi nhé bạn đi nay mai tôi kịp tới
gầy buổi rượu Bà Đen cá nướng Cửu Long…

Trần Huy Sao
tháng 07, hiên trăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.