Linh hồn

Posted: 15/07/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

nếu linh hồn có cánh
hãy bay lên bay lên
nếu linh hồn không cánh
cứ nằm im nằm im

nghe tôi mùa chép lại
đời thức giấc ngoài xa
những cánh cửa không chốt
làm sao khóa được nhà

làm sao khum miệng giếng
nở một chùm lưu ly
con ễnh ương thời loạn
đã tan giấc ngụ kỳ

nơi mây xanh hằng cựu
làm sao mây trắng về
nếu linh hồn mỏng vỏ
quỵ nhạt mầu di thê

nếu linh hồn linh hồn
còn một chút mùi son
vẽ hờ lên cánh kiến
hương đau rụng trăng tròn

Hoàng Xuân Sơn
[3:28′ am, 5/6/2020]
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.