Ôi văn chương nghiệp mệnh trang đời Mang Viên Long

Posted: 03/08/2020 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên


Nhà thơ Mang Viên Long (1944-2020)

mới sớm mai mời trà
mỉm cười trước hiên hoa
đầu giờ chiều vĩnh biệt
bay về cõi mộng xa!

Mang Viên Long ai đọa
làm thầy giáo tháo giày
ngồi làm thợ chìa khóa
nuôi đời văn đói gầy

bởi biến cố lịch sử
với bước chân mù lòa
nhà văn cày, lam lũ
đời tan tác tài hoa!

dẫu lạc quan cười khị
tâm phật lòng trống không
đâu ngờ cơn đột quỵ
ngã người đi nhẹ không!

ôi văn chương nghiệp mệnh
trang đời Mang Viên Long!
tằm nhả tơ thành kén
dệt thiên thu lụa lòng.

thương đời văn lân đận
thời đại buồn nhiễu nhương
hồn lạc quan, tâm sáng
bay qua cõi vô thường

Trần Thoại Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.