Lại [thêm] tiễn đưa rồi!…

Posted: 07/08/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
…giờ thì mới thiệt xa nhau
bình khô rượu cạn tìm đâu thấy người…

lại thêm một tay vái Trời về với Đất
tay này ngày xưa đạp Đất chống Trời
hai cẳng chân đi chưa từng biết mỏi
chí tang bồng hồ thỉ bạt trời mây

tầm cở Kiều Phong cũng cung tay vái lạy
phải mời Hồng Cái Bang ngồi ghé dựa hơi
danh trấn giang hồ dọc ngang chưa từng oải
xuống Đông Đông xỉn lên Đoài Đoài say

lần cuối gặp nhau phóng khoáng trời mây
đêm yên tĩnh dựa lưng đèo quán cóc
núi-chập-núi phủ mờ sương-bạc-tóc
bằng hữu bidon rượu quắc-cần-câu…

rồi từ đó xa nhau cuộc thế bể dâu
quán cóc đêm sương ngỡ rồi phai nhạt
tình cờ gặp lại nhau cuộc lữ hành phiêu giạt
bên góc trời Tây đời luống cuốn(g) về chiều…

ta cười nếp nhăn bạn cười che răng thiếu
hai nụ cười…hề…thế thiên hành… đạo lão
cuộc thế thăng trầm ủ nét tươi…cơm nhão…
trai tráng hồi xưa bỏ chạy mất tiêu rồi…

mời bạn vô ngồi quán cóc tân thời
nhấp nháy đèn màu rủ đời sảng khoái
có thú vui chơi nhưng thiếu thời kiêu bạt
tẻ vắng mù sương mây phủ núi ngày xưa…

bạn cảm ơn ta còn nỗi nhớ chưa chừa
nhưng rất tiếc…rượu bidon giở thất lạc
năm tháng bạt ngàn một thời kiêu bạt
giờ đành về hậu cứ nhận…medicare

con mắt nhìn gần không thấy nhìn xa
thêm cái nạo dừa cứ đòi cào bao tử
cũng muốn hành quân mà tiêu hao mọi thứ
không thể lên bản đồ chấm tọa độ xung phong…

thôi Hồng Cái Bang bá vai Kiều Phong
đi chỗ khác chơi cho bạn tôi an nghỉ
tôi cũng ngậm ngùi tiễn đưa thời hào khí
giờ chỉ… hào xu… lo liệu chỗ yên nẳm…

nay tiễn người về lại chốn xa xăm
có bài Thơ lót đường bạn đi thanh thản…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng đầu tháng 08/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.