Mưa buồn | Yêu qua tin nhắn

Posted: 21/08/2020 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Mưa buồn

cơn mưa chiều hôm qua
buồn hơn chiều hôm kia
anh nghĩ không biết có đúng không
bởi cách nó đến và đi rất vội vàng
kiểu như anh và em
vừa mới yêu nhau
đã nghe tiếng tắc kè kêu xui rủi

 

Yêu qua tin nhắn

tin nhắn qua lại
rồi em viết em yêu anh
nói thực
anh không tin cho lắm

em đến với anh
khi cả thế giới đang đảo điên vì con vi-rút vũ hán
khi em bị lay-off
bị social distancing

bây giờ con coronavirus sắp bị tiêu diệt
anh nghi rồi em sẽ đá đít anh

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.