Đóa hồng | Ngày này

Posted: 31/08/2020 in Thơ, Trang Nguyen

Trang Nguyen


White rose
Roger Bansemer

Đoá hồng mùa hè

bên ngoài cửa sổ
một bông hồng trắng nở trong vườn
bên trong cửa sổ
một phụ nữ
nhìn những chiếc lá rơi
nhớ quê hương
khi mùa mùa Xuân đến

 
A Rose

Outside a window
a white rose bud in the blossom garden
inside a window
a woman
watching the fallen leaves
missing home
Spring coming

 

Ngày này

ngày này
bốn năm trước
tại quê nhà, Việt nam
má ra đi
anh em con tất bật
lo hậu sự

trong bộ đồ tang
với mảnh khăn sô chít trên đầu
chúng con cúi đầu cầu nguyện
má yên giấc ngàn thu

cũng ngày này
hàng năm, giỗ má
ở quê nhà
anh em con tề tựu đông đủ
thành kính dâng lên má
bánh trái
chè xôi
thắp nhang
quỳ lạy trước bàn thờ
tưởng nhớ công ơn má

cũng ngày này
ở Úc
con một mình nơi sở làm
âm thầm nhớ má

 
This day

this day
in Vietnam
four years ago
mother gone
we prepared an altar
displaying her portrait

wearing white clothes
with white mourning head-band
we bowed and prayed
for her rest in peace

this day
in Vietnam
family gathers
in front of mother’s altar
offering fruit,
glutinous rice cake,
incense,
and pray,
remember her sacrifice

this day
in Australia
I am at work
miss my mother

Trang Nguyen
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.