Romantic kitchen

Posted: 11/09/2020 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm


Tường bếp nhà cụ Lê Đình Kình

bạn thấy gì trong bức ảnh này?
phía sau ấm nước, nồi xoong, rổ rá
mô-típ trên tường
romantic kitchen
bếp lãng mạn
bếp ấm cúng
love love love love
chai rượu nho đỏ
chùm nho đỏ, chùm nho xanh
ly rượu nho trắng
cùng các họa tiết khác của bếp tây phương

và ở trung điểm bức ảnh
những dấu đạn xoáy vỡ gạch men trên tường
bếp lãng mạn?
bếp ấm cúng?
chỉ là hoang tưởng.

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.