Đi học | Có nguồn đâu mà về | Gốc sơn đông

Posted: 25/09/2020 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Đi học

ngày xưa đi học khỏe re
vần xuôi vần ngược là nghe đọc bài
ngày nay đi học chạy dài
hai ba đầu sách nặng vai cu tèo
đến trường là chuyện gieo neo
đứa nào khốn khổ nhà nghèo nguy to!
bao nhiêu là khoản phải lo
tiền trường tiền lớp tiền đò tiền sông
không tiền mua chữ không xong
nghĩ thương bọn nhỏ trong lòng khó yên

07.09.2020

 

Có nguồn đâu mà về

chúng nó có nguồn đâu mà về
(nếu có thì cũng ở xa lắm, chờ linh hồn chúng nó sẽ tìm về)
nhưng không chắc sẽ về được đâu
vì linh hồn của chúng sẽ bị vùi sâu dưới bảy tầng địa ngục
những bộ áo quần mà chúng đang mặc
giống như bộ áo giấy của những cô hồn
trong tháng bảy
chúng làm gì có nguồn có cội
chúng làm gì có tổ có tông
chúng là những đứa con hoang năm cha bảy mẹ
ăn hại đái nát
làm cho đất nước này lầm than cơ cực

10.09.2020

 

Gốc sơn đông

ngày xưa mãi võ lậu lèo
miệng mồm láu cá nên trèo lên cao
lên cao chẳng biết làm sao
gặp đâu cũng hốt cũng quào lung tung
nhớ thời múa gậy trong mùng
cao đơn hoàn tán nằm vùng phèn la
thiên thời tiếng dữ đồn xa
một thời ngang dọc vốn là sơn đông

11.09.2020

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.