Tĩnh vật | Còn đó

Posted: 25/09/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Tĩnh vật

[Lẻ loi hồn cũ cương cường điệu tân*]


Autum walk (1896) by Antonín Slavícek

chiếc xe đạp đạp một mình
trên lối cỏ

tôi đi bộ theo chiếc bóng
bên ngoài rìa cây

lá buông bỏ
một đoạn tình

(*) Lục Bát HXS

 

Còn đó

Núi rừng còn lại hốc khô
những viên đá cuội mơ hồ tung bay
tôi đi khe suối hao gầy
con sông chết sớm mùa mây tự trầm
đi đi. tao tác hồ cầm
xốn xang đờn nhị nâu bầm phách lan
đi đi cùng nỗi tan hàng
cùng neo gắng gượng tình tang mỏ người
quặng buồn như tuổi thôi nôi
ô hay đá cũng ngậm ngùi xuân xanh*
đi đi vào một khúc quành
lọt vô khúc rẽ vàng hanh nỗi đời

tháng 5/2020

(*) ý, Trịnh Công Sơn

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.