Sương mai | Tiếng chim sơn ca | Thương cho đời hoa | Trưa hè

Posted: 25/09/2020 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Giọt sương mai

Em là hạt ngọc từ trời
Sương mai lắng đọng chơi vơi đầu cành
Đợi chờ tia nắng – tan nhanh
Khẽ như gió thoảng qua mành phòng khuê

Morning dew

You are the pearl from heaven
A droplet of morning dew at the tip of grass leaves
Waiting for the sun’s rays—swiftly dissolves
Softly as the breeze through the boudoir curtains

 

Tiếng chim sơn ca

Tiếng chim hót giữa trời xanh biếc
Cho hồn tôi tha thiết mê say
Tình trần hạnh ngộ qua đây
Chợt trong khoảnh khắc vụt bay chốn nào
Thanh âm đó hằn sâu ký ức
Từng đêm về thổn thức chờ mong
Lời ru vào mộng tương phùng

A chance encounter

A skylark singing on the wing
A fleeting moment of bliss
Is this life’s happiness?

How enchanting your voice really is
Your aerial songs linger in memory
Your melodious sounds lull me into sleep
Inducing many sweet dreams

Oh, how I love you so
Indulging myself in bittersweet sorrows
Your singing still echoes in the air
And whispers in my heart and soul

 

Thương cho đời hoa

Mới hôm nào hướng dương rực rỡ
Luôn mỉm cười khi nhìn thấy tôi
Nhưng bây giờ hoa buồn ủ rũ
Biết làm sao lòng cứ bồi hồi

Sad encounter

Walking by the sunflower field
You always smiled when you saw me
But now you’re wilting, your head droops down
Oh, how I feel so sad

 

Trưa hè

Ngật ngầy nằm võng đong đưa
Tay phe phẩy quạt giấc trưa chưa về

Balmy afternoon

With a palm leaf fan in her hand
She fanned herself to sleep
The cool breeze gently caressed her face
And she was fast asleep

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.