Chính Trị Bình Dân

Posted: 09/10/2020 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ
Cảm hứng từ tác phẩm “Chính Trị Bình Dân” của nhà báo Phạm Đoan Trang

Chính trị là gì?
Ta không hề muốn biết
Chảng tìm hiểu làm chi
Chẳng tha thiết luận bàn

Bạn cũng như tôi
Chỉ muốn sống an phận, yên đời
Nhưng hễ đã làm người
Với trách nhiệm công dân
Xin hãy nói với tấm lòng chân thật
Xin hãy nói lời cần nói nhất
Cho hôm nay
Cho mai sau
Cho lương tri (nếu như bạn chưa đánh mất!)
Cho tự do
Cho lẽ phải Con Người

Chính trị bình dân
Nên:
Cảm thông với ngàn vạn dân oan
Căm ghét những bất công, bạo ngược
Phê phán loài sâu dân, mọt nước
Khơi mầm nhân ái của cha ông.
Trở về nguồn dù nam bắc tây đông

Chính trị bình dân
Là tiếng nói bất đồng.
Khi:
Đất nước mình độc lập cũng như không
Chin mươi triệu đang cúi đầu nô lệ
Chín mươi triệu còng lưng đóng thuế
Cho tham quan xây biệt thự, lâu đài
Nợ nước ngoài
Con cháu gánh oằn vai!

Chính trị bình dân
Là cóm áo hôm nay
Là sữa trẻ thơ không trộn thêm mùi hóa chất
Là con đường làng có cỏ xanh cho em đi học
Là tia mắt mẹ cười vui trong bữa cơm chiều
Là ban mai bố không sợ tiếng loa kêu

Chính trị bình dân
Giản đơn
Gần gũi biết bao nhiêu!

Trần Đức Phổ
27/4/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.