Độc ẩm | Mùa thu | Nhớ em

Posted: 19/10/2020 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Độc ẩm

Pha ấm trà độc ẩm
Nhấm nháp chút hương sen
Đêm rằm không ánh nguyệt
Trung thu thiếu hoa đèn

 
Drinking tea alone

Brew a pot of tea
Savor the lotus fragrance
Full moon night without moonlight
Mid-Autumn Festival lacks of flowers and lights

 

Mùa thu

Chào mừng mùa thu tới
Văng vẳng tiếng chuông ngân
Kìa nụ cười ngạo qủy
Gió mát, khí trời trong

 
Welcoming autumn

For her grand reception
Fresh air with cool breeze
The sound of a distant bell
And gargoyles’ hideous smiles

 

Nhớ em

Nhìn bông hường tươi thắm
Nhớ môi em hồng đào
Một chiều xưa xa vắng
Trong vườn nắng xôn xao

Reminiscing

Looking at the fresh rose
I miss your rosy lips
Reminisce about a distant afternoon
The garden was shimmering in the sunlight

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.