Sáu, chưa rền chữ | Lời xin | Giãn cách đời mới

Posted: 19/10/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Sáu, chưa rền chữ

Định đề

Vẫn luôn có em trong đó
hỡi người yêu hay d(r)ỗi hờn
thơ là phụ gia của một
cuộc vui buồn chẳng kém hơn

Ân từ

Cám ơn em đã khai thông
đường mương lâu ngày khô quạch
ô hay cuộc chạy lòng vòng
sao hồn vẫn mang áo rách

Trừ bị

Phòng khi ngã xuống té xuống
có chút gì vịn đứng lên
người xưa từng bảo như thế
câu thơ. và tiếng sấm rền

Cho không

“Không ai cho ta tiền truyện
cũng không cho nốt thân bài”
một lúc nào đã viết thế
mà rồi câu kết vụt bay

Vô định

Bay đâu bay đâu. về đâu
sóng muôn năm vỗ chân cầu*
nước đi rồi đâu nhớ lại
một lúc nào, giữa đêm thâu

(*) Hà Nguyên Thạch, Chân Cầu Sóng Vỗ

4:52 am 9.10.2020

 

Lời xin

Cầu xin cho lũ lụt
vơi đi nước hằng hà
đêm. sao trời lại sáng
những phận đời oan gia

12.10.2020

 

Giãn cách đời mới


mùa cách ly,
tranh của duyên

chỉ riêng ngày rụng xa xăm
mà đêm đã lỡ ăn nằm với ma
tôi dần xa
tôi
dần
xa
tôi xa hẳn khúc la cà
với tôi
em biết không
đứng
hay ngồi
nhiều khi cũng khác nằm chơi
một mình

29.7.2020

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.