Đêm cô đơn

Posted: 23/10/2020 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên

Đêm buồn một mình anh
Thức cùng vì sao xanh
Nghe hồn chìm quên lãng
Quên em. Quên thị thành

Đốt thuốc thắp đêm sáng
Đời le lói niềm vui
Côn trùng tỉ tê tận
Dương gian khúc ngậm ngùi.

Anh, một mình anh thôi
Đêm mênh mông ghế ngồi
Cô đơn hiên sương trắng
Gió chập chờn hồn côi.

Em giờ xa trăng buốt
Sóng vỗ biển muôn trùng
Sóng thời gian trôi tuốt
Chỉ còn biển nhớ nhung!

Ly rượu buồn tĩnh vật
Cây đàn ngủ quên lâu
Đêm. Hồn sầu chất ngất
Bướm gáy khuya thang lầu!

Đêm buồn một mình anh
Thức cùng vì sao xanh
Thềm đá rêu im vắng
Cô đơn trắng tàn canh.

Trần Thoại Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.