Gửi bọn ký sinh trùng

Posted: 28/10/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Tôi không hiểu đám già ký sinh nịnh hót ở đâu ra
Cứ mỗi lần có biến cố chính trị, bão lũ miền Trung hay nghị định moi tiền nào là lại lên báo chí, lên truyền hình phun nước bọt
Những mụ già răng giả trắng tinh hoặc những lão già răng đen như chuột
Gặm sạch tiền thuế nhân dân, giờ gặm tiếp linh hồn

Đám già mặt giống “bốn cái làn”
Có thể đưa vào sách giáo khoa nhát ma học sinh lớp Một
Có đứa là Viện trưởng, là trùm Học viện, là vua triết lý “mánh lê mung” lượm mót
Có thằng có nhà dưỡng lão ở Canada, hộ khẩu ở Bắc Kinh, quốc tịch ở Hoa Kỳ

Đ.M đám già bị dân chúng khinh khi
Chúng mày chết hết đi cho đất nước này sống lại
Đất nước này suốt 4000 năm vẫn trẻ trung và giàu lòng nhân ái
Không có chỗ dung thân cho bọn ký sinh, bọn xác sống lộng hành

Nhân dân chưa hề bầu cho bất cứ đám già nào lên truyền hình múa mỏ, nhe nanh…

26-10-2020
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.