Bắt đầu rét | Bước cùng bóng xế | Lá tình | Ăn mù giữa chợ

Posted: 06/11/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Bắt đầu rét

Thu tay tìm chút nhiệt mình
mà sao lạnh quá từ dinh xuống làng
từ đồi nghịch gió bay sang
lá khô một chiếc xuyến vàng ai quên
mà sao lạnh cả ba miền
mưa còn nước tạt ngoài hiên thúy gầy
nhiệt hờ chẳng đủ ấm tay
tự thân đã rét cùng ngày bão hoang
nằm đâu hơi giá cũng choàng
đời lâu. và chút hở hang phận còn

30/10/2020
[trời mon men sang đông]

 

Bước cùng bóng xế

Khi đi qua cầu lúc đứng bóng
hãy lắng nghe từng bước chậm trong đời
có thể lúc nào đó bắt gặp
sự huyền nhiệm tuổi chiều đang rơi

lớp da nhăn như cái túi đựng
đã lâu quên những thứ lỉnh kỉnh bên mình
cứ nhớ một điều không quên được
ai rồi cũng tới chỗ cùng đinh

ừ. trút hết cởi hết cho lời đơm nhẹ
chút mật ngôn còn đọng giữa muôn chiều
ngọt với mình. với người. tất cả
thương yêu này lắng dịu yêu thương

25/10/2020

 

Lá tình

Tựa lưng sương
ướt vai cầu
nghe tôi chiếc lá bay mau về tình

10/2020

 

Ăn mù giữa chợ

Rồi tất cả cùng vẹo xiêu
những chân đi bộ
những liều thuốc âm
ba vạn giới
một sanh cầm
người mắng người giữa hàm ân
thụ hình
ngó xem sắc (phải) diện mình
soi vô bóng
đợi
u minh nhiếp hồn
những cãi tranh. bắn. thực phồn
vào quỹ đạo rỗng
vào khôn ngoan trù
rồi tất cả
chỉ một dù
không sinh cũng diệt
không mù cũng
đui

4/11/2020 @7:49PM

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.