Quê hương mùa bão lũ

Posted: 09/11/2020 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Bên thềm nặng hạt mưa rơi
Giọt rơi trên lá, giọt trôi vào lòng
Ngoài kia mưa vẫn mênh mông
Phải đâu đất khách muôn trùng xa xôi.

Chiều nay bên quán trọ đời
Nghe mưa tê tái về nơi quê nhà
Não nùng từng hạt mưa xa
Tang thương trút xuống quê ta ngậm ngùi.

Chạnh miền đất mẹ xa xôi
Gió điên cuồng gió nát lời nước mây
Ai đâu cảm hết đau nầy
Xẻ chia một tấm lòng, đây nghĩa tình!

Đêm tàn rồi để bình minh
Khổ đau sẽ hết, đến bình an thôi!
Quê cha, đất tổ bao đời
Nhớ từ muôn thuở ngọt lời quê hương.

“Nhiễu điều giữ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Chiều nay mưa gió não nùng
Chạnh lòng lữ khách tình chung quê nhà.

South Dakota 20/10/2020
Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.