Nhiệm mầu thơ | Độc hành

Posted: 11/11/2020 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh

Kính thưa Thi Sỹ, bạn tôi, Nguyễn Lương Vỵ, hình như đến một tuổi nào đó ai cũng nghĩ, về-thu-xếp-lại thôi… Với hai tập thơ đánh dấu nửa thế kỷ làm thơ, thì quả là một sự thu xếp quá lộng lẫy, huy hoàng, không biết nói gì ngoài lòng cảm thán bạn một đời Tu Thơ, như bạn từng nói nhìn trong thơ thấy đạo/ nhìn trong đạo thấy thơ… Nguyễn Lương Vỵ đã sống trọn vẹn với Đạo Thơ như một bằng chứng đẹp nhất của sự tận hiến.

Nhiệm mầu thơ

Tặng Thi Sỹ Nguyễn Lương Vỵ

Một hơi thở vào thật sâu
Đem ta cả phút ban đầu. Tới đây
Nhân gian thực mộng hiển bày…

Một hơi thở ra mây bay
Phương Ý *kia. Phương mộng này. Trước sau
Ô hay một chấm ban đầu…

Và ta lại ở nhiệm mầu trang thơ

9.2020

(*) Tên một tập thơ của NLV

 

Độc hành

Tặng Thi Sĩ Nguyễn Lương Vỵ

Nhịp một lời. Phong ba
Nghe đất trời chĩu nặng
Nghe trần gian nhẹ bẫng
Cô liêu cõi Người Ma*

Nhịp một lời. Vực sâu
Trùng dương nghe. Dậy sóng
Núi cao nghe. Cúi đầu
Thâm u. Hình với bóng

Nhịp một nhịp máu xương
Nghe con sông nằm khóc
Nghe trời xanh vừa mọc
Thổ huyết một đêm trường…

Đêm nở hạt máu mầm
Trổ thơm hơi bụng mẹ
Hạt máu rền huyết âm*
Hạt máu đau huyết lệ

Bi thương hạt tinh cha
Trổ ngàn lời thống thiết
Cười một tiếng. Ngu ngơ
Động ngàn lau xanh biếc

Nhịp một nhịp hòa âm*
Lặng mấy cõi thinh không
Khóc một tiếng. Dại khờ
Đau lòng trời xanh thẳm…

Nén ngàn hơi tinh âm*
Òa đất trời tiếng thở
Người đi đi về đâu
Trăng tan. Và nước vỡ

Vỡ
Bảy hạt huyền âm*
Rúng
Sợi tơ bát âm*
Trầm ơi
Lục huyền cầm*
Tan tan
Ngũ linh âm…*

2013
(Trích trong tập Ký Ức Của Bóng, NXB Phố Văn & Sống, 2013)
(*) Chữ thơ và tên những tập thơ của Nguyễn Lương Vỵ

Nguyễn Thị Khánh Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.