Khi tàn mưa gió

Posted: 20/11/2020 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử
Nghĩ về bão lụt Miền Trung.

Mưa gió đòi phen
Dòng người hối hả
Thương những cánh cò vội vã bay mau.
Đời hôm sớm, đi-về không kịp sức,
Sắc áo thời gian chốc đã phai màu.

Tất bật đời em quên bao khổ cực
Mơ buổi cơm ngon nhìn khói lam chiều.
Ánh mắt đè lên nỗi niềm ray rứt,
Điếu thuốc canh tàn xua bến cô liêu.

Nhưng em vẫn định hướng về phía trước
Thẳng lưng đi qua sức nén dòng đời.
Ai tìm lại lớp tro tàn mộng ước?
Tâm hồn em thắp sáng một niềm vui.

Thời gian chảy dồn lên mái tóc
Em quẳng đi bao lớp bụi mơ hồ.
Đời mộng-thực
Xá chi trò dâu bể,
Mưa gió tàn rồi
Ánh sáng lại tung hô!

Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.