Mưa Huế

Posted: 27/11/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
gởi anh Tôn Thất…


Tranh Đinh Trường Chinh

cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp
nước sông Hương khó nổi chịu lũ nguồn
nón Bài Thơ không nổi trộ mưa tuôn
anh ở mô rồi không về với Huế!

răng không về ngó Ôn ngó Mệ
ngó bà con mưa lũ rủ tai ương
ngó cảnh em trai vái lạy bốn phương
vợ đi sanh chìm đò trôi theo lũ…

ôi chao ơi là sông Hương núi Ngự
lũ lụt e rồi trôi nổi chợ Đông Ba
Huế bây chừ mưa Trời giăng khôn ngạ
mờ mịt hơn hồi anh bỏ Huế anh đi

cũng lâu rồi chớ phải có ít chi
răng anh không (hay chưa) về xứ Huế
để ngó em che mưa trời không xuể
nón bài thơ tơi tã rồi anh nờ

Huế hồi nớ mưa cũng nhiều chớ bộ
dầm dề cách chi cũng không hề lũ lụt
chừ mưa trộ đầu hôm đai thêm chút
nước côi ngàn tràn lũ rủ nhau về

…hết rồi anh ơi mộng mơ Mưa Huế
nón lá bài thơ che mái tóc thề
đi trữa phố hồn nhiên mưa thè thẹ
rớt xuống hẹn hò giọt nhớ giọt thương…

Huế bây chừ mưa rớt giọt tai ương
tới thành Nội cũng ngợp dòng lũ chướng
mần chi còn giọt nhớ với giọt thương
khi tóc thề một nơi nón bài thơ một ngả

hò hẹn chi giữa dòng trôi nghiệt ngã
anh ở mô xa răng không về ngó
Huế hồi nớ anh mang theo nỗi nhớ
Huế hồi ni em mang nặng nỗi đau

mưa-thượng-tứ rước lũ-ngàn-vô-hậu
ngợp hết trơn không chừa sót chổ mô
bao thảm cảnh bám theo thuyền cứu hộ
cứu mần chi cho ngạ nỗi đoạn trường

bài Thơ này không hề nhắn nhớ thương
anh có đi xa đi lâu thời mược kệ
chỉ nhắc anh cái lần anh xa Huế
tới chỗ mô cũng nhớ Huế anh nờ…

còn mái tóc thề nón lá bài thơ
bỏ hết đi anh những mùa mưa tình tự
bởi mưa Huế xưa so mưa Huế bây chừ
đâu còn tình mưa mà bạo tàn mưa lũ….

nay, tôi viết bài Thơ này gởi o Tôn nữ
cám cảnh tình o thương Huế nhắc người xưa
nhưng người ấy bỏ đi không tìm về nữa
thì o cứ quên đi….
Anh chàng
…Tôn-Thất-Lạc….

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 11/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.