Thành phố

Posted: 04/12/2020 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng


1.
đàn Cá rúc vào rọ
mé Đông rồi miệt Tây
kiếm lòng vòng công việc
Đêm qua, kéo lại Ngày …

2.
còi Cứu Thương mệt hú
Xe lầm lũi nhích qua
cứ như là phạm tội
sợ mích lòng người ta…

3.
Đám Tang đưa giữa Phố
mặc kệ ai, dửng dưng
tin tin rồi rú hú
cóc cần biết linh hồn …

4.
kẹt xe như Cơm Bụi
nhấm nháp xăng pha nhớt
xen lẫn mùi hôi nách
Em bịt mũi, nghịch ngợm …

5.
chán Quê ra tìm Phố
mới biết Mình tưng tưng …

Lê Phước Dạ Đăng
Sài gòn tháng 11. 2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.